PRINT CARDS

Публічна оферта - Типография Palitra - широкий выбор печатной продукции в Броварах

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Фізична особа-підприємець Бабієнко Юлія Анатоліївна (далі – “Виконавець”), зареєстрований і діючий відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір про надання послуг (далі – “Договір”) на нижченаведених умовах:

 

 1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Послуги – набір послуг з виготовлення друкованої продукції, які надаються Виконавцем згідно з умовами, визначеними цим Договором.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (представлена на Сайті Виконавця), спрямована до необмеженого кола фізичних осіб згідно з законодавством України на укладення даного Договору за певних умов.

1.3. Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://palitra.org.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Користувачів про Виконавця та послуги, які надаються.

1.4. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору та Програми відповідного Курсу.

1.5. Користувач – фізична особа, яка досягла 18-річного віку, здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, зазначеної в цьому Договорі, та сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони – Виконавець та Користувач.

1.7. Послуга друку – виробництво друкованої продукції на основі вимог щодо друку, вказаних Користувачем при замовленні послуги. Друк здійснюється на папері Виконавця засобами принтера, яким обладнаний термінал друку.

1.8. Послуга сканування – процес створення цифрових документів з аналогових джерел, здійснений за допомогою сканера терміналу друку.

1.9. Послуга копіювання (ксерокопіювання) – копіювання документів Користувача на папір.

1.10. Термінал друку – означає фізичний пристрій, обладнаний електронною обчислювальною машиною (ЕОМ), принтером, сканером та сенсорним екраном, за допомогою якого Користувач може здійснювати замовлення послуги друку, послуги сканування або копіювання. Пристрій автоматично здійснює надання послуг на підставі вимог, зазначених Користувачем при замовленні послуги. Термінал має доступ до глобальної мережі Інтернет та використовує внутрішнє хмарне сховище для обробки всіх друкованих документів.

 1. Предмет договору.

2.1. Виконавець приймає на себе зобов’язання надати Користувачеві послуги у сфері друку, а саме Послуги друку, копіювання та сканування за плату, відповідно до умов даного Договору, а Користувач зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов’язується оплатити Виконавцеві вартість послуг друку, які він замовляє.

2.3. Сторони домовились, що детальний опис формату, способу та технології друку розміщується на Сайті Виконавця.

 1. Умови надання послуг.

3.1. Результати послуги друку та копіювання надаються Користувачам у вигляді аркушів паперу, що містять надруковану інформацію, згідно з замовленням друку, накладом (тиражем) та настройками друку, вказаними Користувачем при розміщенні замовлення на Сайті Виконавця або Терміналі Друку.

3.2. Результати послуги сканування надаються Користувачам у вигляді цифрових файлів, які термінал записує на USB-носій Користувача у форматі зображень jpeg.

3.3. Акцептом цього Договору вважається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості відповідної послуги друку та означає повне й беззаперечне прийняття Користувачем умов цього Договору і є рівнозначним підпису Користувача під Договором.

3.4. З моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця ця публічна оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

3.5. Порядок акцепту:

3.5.1. Користувач обирає необхідну послугу друку на сайті Виконавця або терміналі Виконавця та ознайомлюється з умовами друку та оплати.

3.5.2. Після вибору необхідних документів і налаштувань друку Користувач оформлює заявку на друк або одразу переходить до кошика та здійснює оплату замовлення.

3.5.3. У разі замовлення друку з термінала друку, перед початком друку Користувач отримує посилання для оплати цього замовлення, яке буде відправлено на електронну адресу, вказану Користувачем при замовленні послуги.

3.5.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороннє відмовляння Користувачем від Договору не допускається.

3.5.6. Послуга друку вважається наданою з моменту закінчення друку останнього аркуша замовлення Терміналом друку, на основі вибраних документів і настройок друку, зазначених Користувачем при замовленні друку.

 1. Права і обов’язки Виконавця:

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг згідно з цим Договором.

4.1.2. Отримувати оплату за надані послуги у розмірах та строки, передбаченіцим Договором і відповідної послуги друку.

4.1.3. Відкладати можливість виконання послуги друку максимум на 24 години у випадках збою обладнання термінала.

4.1.4. Переносити фактичне місце виконання послуги друку з одного термінала в інший, якщо є технічні причини, такі як помилка принтера або іншого обладнання, закінчення тонера або паперу.

4.1.5. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі замовлення Послуги друку, без будь-яких обмежень чи компенсації з боку Користувача.

4.2. Виконавець зобов’язується:

4.2.1. Надавати Користувачеві Послуги друку, Послуги сканування та Послуги копіювання у обсязі відповідності з цим Договором та відповідним Замовленням на друк.

 

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги до організації надання послуг друку, їх якості та змісту, про права та обов’язки Користувача при отриманні послуг.

4.2.3. Організовувати своєчасне обслуговування всіх терміналів друку для підтримання високої якості послуги.

4.2.4. При необхідності забезпечувати Користувача підтримкою у телефонному режимі.

4.2.5. Здійснити послугу друку таким чином, щоб результати друку мінімум на 95% відповідали зображенням попереднього перегляду друку, які відображаються Користувачу при замовленні послуг.

 1. Права і обов’язки Користувача.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати Послуги належної якості. Зміст всіх віддрукованих аркушів повинен мінімум на 95% відповідати зображенням попереднього перегляду. Кількість віддрукованих аркушів повинна відповідати на 100% кількості, зазначеній у замовленні на друк.

5.1.2. Отримати інформаційну та технічну допомогу в службі підтримки в телефонному режимі в робочий час. Час роботи сервісу підтримки зазначено на сайті.

5.2.2 Замовити послугу друку на сайті або в терміналі.

5.2. Користувач зобов’язується:

5.2.1. Повідомити Виконавцеві протягом 2-х годин після виконання послуги у випадках, коли результат послуги не відповідає якісним або кількісним характеристикам, зазначеним у замовленні.

5.2.3. Своєчасно отримати і оплатити замовлення за умов цього Договору.

5.2.4. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору щодо організації надання Послуг

 1. Вартість послуг та порядок оплати.

6.1. Загальна вартість послуг, наданих Користувачу за цим Договором, складає загальну суму, яку Користувач сплатив за Послуги друку.

6.2. Вартість конкретного Замовлення на друк визначається Виконавцем і розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

6.3. Вартість Послуг, передбачених цим Договором, оплачується Користувачем готівкою або безготівковим шляхом, шляхом оплати готівкою через термінал, переказом на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.

6.4. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем за Послуги друку, якщо Термінал друку надав Послуги друку Користувачу з належною якістю та в обсязі, що відповідає замовленню.

6.7. Розмір оплати встановлюється під час замовлення друку і не може змінюватися після здійснення замовлення.

 1. Відповідальність Сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ ТА ВСІ ПОВ’ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ “ЯК Є”, БЕЗ ЯВНИХ АБО ПІДТАСОВАНИХ ГАРАНТІЙ. ВИКОНАВЕЦЬ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА, КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, А ТАКОЖ ГАРАНТІЙ, ЩО ВИТІКАЮТЬ З ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБІГУ. КРІМ ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО ПОСЛУГ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. КОРИСТУВАЧ ЗГОДЕН З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.

7.3. В максимально допустимому обсязі, встановленому законодавством України, Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, косвенні або прямі збитки, прямо або опосередковано втрачену вигоду або упущений дохід, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов’язаних з а) доступом Користувача до Послуг та їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) матеріалами або поведінкою, зокрема, образливими, ображаючими або незаконними, будь-якої третьої сторони; або в) несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. Ні за яких обставин загальна сума відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: двадцяти доларів США (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за користування платними послугами протягом останніх шести місяців.

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в цих умовах, відображають розумний та справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов’язаний з Послугами, має бути поданий до суду протягом строку давності у розмірі одного (1) року з моменту виникнення підстав для такого позову; в іншому разі така підстава вважається недійсною.

 1. Форс-мажор.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань у разі, як це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, діями органів влади або управління та іншими обставинами, що роблять неможливим виконання умов цього Договору (далі – Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він стався, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажорних обставин.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати підтверджуючі документи про Форс-мажор.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою Стороною виконання умов даного Договору призупиняються на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

 1. Припинення Договору.

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. За згодою сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору її зобов’язань стає неможливим у зв’язку із прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Договором, і жодна зі Сторін не погоджується на внесення змін до Договору.

9.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених цим Договором.

9.1.4. У інших випадках, передбачених цим Договором та діючим законодавством України.

 1. Обробка персональних даних.

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання і/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти, тощо) у базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, зокрема на збір, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), анонімізацію, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач надає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідному обсязі і тільки з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивній причині збору відповідних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.

 1. Термін дії Оферти.

11.1. Ця Публічна пропозиція набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право у будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту у будь-який момент за своїм розсудом. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набуття змін чинності не визначено безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

 1. Інтелектуальна власність.

12.1. Виконавець надає Користувачу обмежену, особисту, не виключну, не передавальну та скасовувальну ліцензію на використання Послуг та будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі Курсу або на Сайті. Матеріали та будь-яку інформацію, надані в рамках Послуг або на Сайті, Користувач може використовувати лише для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмове дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.

12.2. Користувач погоджується створити та використовувати тільки один обліковий запис і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.

12.3. Використання Послуг не надає Користувачу права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

12.4. Разом із матеріалами, створюваними в процесі проходження Курсу, Користувач надає Виконавцю повністю передавальну, безоплатну, безстрокову, суб-лицензійну, не виключну, всесвітню ліцензію на копіювання, поширення, зміну, публічне поширення та відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних творінь та використання в інших цілях.

12.5. Зазначена в п. 12.4 цього Договору ліцензія дає Виконавцю право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які пізніше придбають Послуги Виконавця. Ця умова не обмежує інші юридичні права Виконавця на матеріали Користувача, наприклад за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, в тому числі якщо, на думку Виконавця, вони не відповідають Договору.

 1. Заключні положення.

13.1. Сторони встановили, що будь-які спори та претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований та діє згідно з законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.

13.3. Враховуючи п. 12.2. цього Договору, місцем укладення цієї угоди та місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце проживання Виконавця, зазначене в ст. 14 цього Договору.

13.4. Погоджуючись з даною Офертою, Користувач згоден, що всі спори, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без врахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі спори перебувають у винятковій компетенції судів України.

13.5. Заголовки, що використовуються в статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Ці заголовки не можуть розглядатися як визначення, обмеження або зміна, або впливати на значення і зміст умов цієї Оферти або будь-якої її частини.

13.6. Якщо яка-небудь з положень цієї Оферти буде визнана недійсною, це не вплине на дійсність її інших положень.

13.7. В усіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються діючим законодавством України.

 

Реквізити Виконавця.

Виконавець: Фізична особа-підприємець Бабієнко Юлія Анатоліївна

ІПН: 3140216086

Контактний телефон: +38 (067) 2198787

Top